کد خبر: 44114تاریخ انتشار : ۲:۰۲:۳۳ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

بارندگی در فارس ۴۱۰ درصد افزایش یافت؛ سپیدان پربارش‌ترین شهر فارس

بارندگی در فارس ۴۱۰ درصد افزایش یافت؛ سپیدان پربارش‌ترین شهر فارس

از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون ۲۱۰.۷ میلی‌متر باران در فارس باریده که در مقایسه با مدت مشابه سال زراعی گذشته ۴۰۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، براساس آمار بارندگی ایستگاههای هواشناسی استان فارس از ابتدای سال زراعی جاری تا ساعت ۹:۳۰ بیست و هشتم بهمنماه ۲۱۰٫۷ میلیمتر باران در فارس باریده که در مقایسه با مدت مشابه سال زراعی گذشته (۴۲ میلیمتر) ۴۱۰ درصد و در مقایسه با مدت مشابه در بلندمدت (۱۸۷٫۷ میلیمتر) ۱۲درصد افزایش داشته است.

با ورود سامانه اخیر تمام شهرستانهای فارس شاهد بارش باران بوده است سپیدان با ۵۶٫۶ میلیمتر پربارشترین و نیریز با ۱٫۸ میلیمتر کمبارشترین شهر استان فارس بودهاند. استان فارس در بارش اخیر ۲۰ میلیمتر بارندگی داشته است.

از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون سپیدان (۶۰۶٫۱ میلیمتر)، ممسنی (۴۹۵٫۳ میلیمتر) و کازرون (۳۸۰٫۱ میلیمتر) پربارشترین و نیریز (۸۴٫۶ میلیمتر)، استهبان (۹۰٫۴ میلیمتر) و آباده (۹۲٫۶ میلیمتر) کمبارشترین نقاط استان فارس بودهاند

همه شهرهای فارس با افزایش بارندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبهرو هستند؛ اما در مقایسه با مدت مشابه در بلندمدت ۱۰ نقطه فارس با کاهش بارندگی و مابقی نقاط فارس با افزایش بارندگی روبهرو بودهاند. بیشترین کاهش بارندگی در مقایسه با مدت مشابه در بلندمدت مربوط به استهبان با منفی ۵۴ درصد است.

گزارش از ثریا ستاری

انتهای پیام/ش


منبع :: https://www.tasnimnews.com