کد خبر: 12128تاریخ انتشار : ۱۸:۲۶:۲۰ - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

ایران تنها دارنده دستگاه آموزش خلبانان فلایت چک در غرب آسیا

ایران تنها دارنده دستگاه آموزش خلبانان فلایت چک در غرب آسیا

به همت دو خلبان شیرازی، دستگاه آموزش خلبانان فلایت چک در فرودگاه شیراز طراحی و ساخته شد.


به همت دو خلبان شیرازی، دستگاه آموزش خلبانان فلایت چک در فرودگاه شیراز طراحی و ساخته شد.