کد خبر: 12538تاریخ انتشار : ۱۶:۳۸:۱۳ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

ایجاد ۷۰۰ فرصت شغلی در داراب

ایجاد ۷۰۰ فرصت شغلی در داراب

۱۸۸ طرح اشتغالزایی داراب در کمیته فنی فارس تایید شد.

۱۸۸ طرح اشتغالزایی داراب در کمیته فنی فارس تایید شد.