کد خبر: 12723تاریخ انتشار : ۹:۴۱:۲۹ - دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

ایجاد ۳۰۰ فرصت شغلی در فراشبند

ایجاد ۳۰۰ فرصت شغلی در فراشبند

۱۴۸ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به فراشبند اختصاص یافت.


۱۴۸ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به فراشبند اختصاص یافت.