کد خبر: 11720تاریخ انتشار : ۱۳:۵۵:۳۲ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

اوضاع کازرون تحت کنترل پلیس است

اوضاع کازرون تحت کنترل پلیس است

اوضاع کازرون تحت کنترل پلیس است


اوضاع کازرون تحت کنترل پلیس است