کد خبر: 12604تاریخ انتشار : ۷:۵۲:۳۶ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

اهدای رادیوگرافی دندان به بیمارستان

اهدای رادیوگرافی دندان به بیمارستان

یک دستگاه رادیوگرافی دندان به ارزش ۱۴۰ میلیون ریال به بیمارستان آنکولوژی امیر اهداء شد.


یک دستگاه رادیوگرافی دندان به ارزش ۱۴۰ میلیون ریال به بیمارستان آنکولوژی امیر اهداء شد.