کد خبر: 14675تاریخ انتشار : ۱۰:۴۵:۱۴ - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷

اهدای آرشیو فیلم های یک نیکوکار فرهنگی به سینمای جوانان فارس

اهدای آرشیو فیلم های یک نیکوکار فرهنگی به سینمای جوانان فارس

اهدای آرشیو فیلم های یک نیکوکار فرهنگی به سینمای جوانان فارس


اهدای آرشیو فیلم های یک نیکوکار فرهنگی به سینمای جوانان فارس