کد خبر: 4762تاریخ انتشار : ۲۱:۵۹:۰۸ - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

اهدای آرامش، اهدای عضو

اهدای آرامش، اهدای عضو

اهدای عضو در فسا، به یک بیمار نیازمند آرامش داد.


اهدای عضو در فسا، به یک بیمار نیازمند آرامش داد.