کد خبر: 12991تاریخ انتشار : ۱۴:۱۹:۴۸ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

انفصال از خدمت و تعلیق برای متهمان شورا و شهرداری مرودشت

انفصال از خدمت و تعلیق برای متهمان شورا و شهرداری مرودشت

انفصال از خدمت و تعلیق برای متهمان شورا و شهرداری مرودشت


انفصال از خدمت و تعلیق برای متهمان شورا و شهرداری مرودشت