کد خبر: 2400تاریخ انتشار : ۲۰:۳۶:۵۷ - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

انفجار سیلندر گاز قربانی گرفت

انفجار سیلندر گاز قربانی گرفت

انفجار سیلندر گاز مرگ یک نفر را رقم زد.


انفجار سیلندر گاز مرگ یک نفر را رقم زد.