کد خبر: 4956تاریخ انتشار : ۱۴:۳۰:۲۵ - سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

انفجار ترقه در شیراز دو نفر را روانه بیمارستان کرد

انفجار ترقه در شیراز دو نفر را روانه بیمارستان کرد

انفجار ترقه در شیراز دو نفر را روانه بیمارستان کرد


انفجار ترقه در شیراز دو نفر را روانه بیمارستان کرد