به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس،احد فتوحی پس از بازدید از این شهرک صنعتی درجلسه با سرپرست فرمانداری پاسارگاد که با هدف رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاران برگزار شد افزود : سهم پرداخت نقدی قیمت واگذاری زمین در شهرک صنعتی پاسارگاد ۱۰درصد با اقساط ۴۲ماهه درنظر گرفته شده است و چنانچه سرمایهگذاران بتوانند براساس برنامه زمانبندی شده اقدام به تولید و اشتغال کنند، از مشوق ۵۰درصدی بهرهمند خواهند شد.
وی با اشاره به تلاش های انجام شده برای توسعه و تامین زیرساختها در شهرک صنعتی پاسارگاد اظهار داشت:تاکنون ۱۵طرح عمرانی نظیر زیرسازی و آسفالت،شبکه توزیع آب ،شبکه ۲۰کیلوولت برق داخلی،مخزن ۱۰۰۰مترمکعبی،ساختمان نگهبانی،خط انتقال آب،حفاری و تجهیز چاه آب و جدول گذاری انجام و این شهرک صنعتی از همه امکانات زیرساختی برخوردار و آماده جذب سرمایهگذار است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، با بیان اینکه با بهره برداری از طرح گازرسانی ، ظرفیت تامین ۶۰پوند فشار گازبرای واحد های صنعتی این شهرک صنعتی فراهم شده است گفت: با اجرای طرح احداث ایستگاه TBSدر آینده این ظرفیت به ۲۵۰پوند افزایش مییابد.
وی با تاکید بر لزوم تسریع در احداث ایستگاه تقویت فشار گاز توسط شرکت گاز فارس تصریح کرد:ایستگاه TBSگاز با هدف تامین پایدارگاز اجرا خواهدشد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس همچنین در مورد اجرای طرح تامین آب شهرک صنعتی پاسارگاد گفت: این طرح با اعتبار دو و نیم میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت شهرکهای صنعتی فارس اجرا و ظرفیت پایدار ۱۰لیتر آب بر ثانیه را فراهم کرده است.
او گفت: اجرای طرح های آسفالت، روشنایی و جدول گذاری این شهرک نیز با اعتبار افزون بر ۵٫۸میلیارد ریال و با پیشرفت ۹۰درصدی در حال انجام است و تاپایان سال به پایان خواهدرسید.
فتوحی در ادامه برتسریع در اجرای خط انتقال ۲۰کیلوولت برق اختصاصی دومداره این شهرک صنعتی پاسارگاد از پست قادر آباد و لزوم رفع مشکلات اجرایی طرح و رفع معارضین تاکید کرد و گفت:این طرح با پیشرفت ۷۰درصدی در حال اجرااست که با بهره برداری از آن بستر مناسبی برای تامین پایدار برق فراهم می شود.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود:دشهرک صنعتی پاسارگاد با مساحت ۵۰هکتار از ظرفیت استقرار ۱۶۰واحد با اشتغال بیش از ۸۰۰ نفر برخوردار است و تاکنون ۲۱ قرارداد سرمایهگذاری با متقاضیان منعقد شده که ۳واحد تولیدی با ظرفیت اشتغال برای ۴۰نفر در این مجموعه در مرحله بهرهبرداری است .