معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز گفت: این دانشگاه در یک‌سال گذشته ۱۸ قرارداد طرح پژوهشی برون‌دانشگاهی با مبلغ حدود ۱۴ میلیارد ریال منعقد کرد. " />
کد خبر: 51535تاریخ انتشار : ۲۰:۰۴:۲۴ - چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

انعقاد ۱۸ قرارداد طرح پژوهشی برون‌دانشگاهی در دانشگاه آزاد شیراز

انعقاد ۱۸ قرارداد طرح پژوهشی برون‌دانشگاهی در دانشگاه آزاد شیراز

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز گفت: این دانشگاه در یک‌سال گذشته ۱۸ قرارداد طرح پژوهشی برون‌دانشگاهی با مبلغ حدود ۱۴ میلیارد ریال منعقد کرد.

محمدمهدی جباری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در شیراز با اعلام اینکهعقد قرارداد طرحهای پژوهشی بروندانشگاهی و صنعتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز با رشد چشمگیری در مقایسه با سالهای گذشته همراه بوده است، اظهار کرد: این واحد دانشگاهی در طول یکسال گذشته با رشد بسیار زیادی در جذب طرحهای پژوهشی بروندانشگاهی و صنعتی در مقایسه باکل دوره فعالیت خود داشته است.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در طول یک سال گذشته توانسته۱۸ قرارداد طرح پژوهشی بروندانشگاهی با مبلغحدود ۱۴ میلیارد ریال را با نهادها و شرکتهای مختلف دولتی و غیردولتی منعقد کند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز گفت: این دانشگاهبا توجه به برنامه عملیاتی موافقتنامه ابلاغ شده از طرف سازمان مرکزی برایاجرا در سال ۹۷با حدود ۳۰۰ درصد عملکرد نسبت به مبلغ کل ابلاغی برایعقد قرارداد طرحهای پژوهش، موفقیت قابلتوجهی داشته است.

جباری گفت: سالهای اخیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز توانستهبا معرفی قابلیتها و ظرفیتهایاعضای هیئتعلمی و زیرساختهای پژوهشی و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی، نقش این واحد دانشگاهی را در عرصه فعالیتهای پژوهشی استان پررنگتر کند.

وی خاطرنشان کرد: اخیراً دو طرح پژوهشی بسیار مهم از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز با مبلغ کل حدود ۳٫۴ میلیارد ریال مربوط به طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی، توسط کمیسیونهای تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مورد بررسی قرار گرفته و کد رهگیری را دریافت کردهاند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازافزود: با توجه به سیاستهای کلان دانشگاه آزاد اسلامی و رویکرد جدید مدیریتی در این دانشگاه، توجه به تحقیقات کاربردی و مسئلهمحور، بسیار حائز اهمیت بوده و در این راستا، ارتباط با صنعت و جامعه از جایگاه ویژه و حساسی برخوردار است.

جباری تصریح کرد: توجه به تحقیقات کاربردی و مسئلهمحور و راهاندازی سامانه پایش (پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکهای) دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تعریف موضوعات کاربردی پایاننامههای تحصیلات تکمیلی و توسعه فعالیتهای دانشبنیاندر دستور کار این واحد دانشگاهی قرار دارد.

وی افزود: سرمایهگذاری و تجاریسازی محصولات فناورانه و توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به خارج دانشگاه، حمایت از مراکز تحقیقاتی در راستای ارتباط هرچه بیشتر با صنعت و جذب طرحهای پژوهشی بروندانشگاهی و همچنین توجه به زیرساختهای پژوهشی و تحقیقات در مدارس و دانشکدههای سما، در آینده نیز در دستور کار این واحد دانشگاهی قرار دارد.

انتهای پیام/۴۱۱۷/۴۱۰۳/


منبع :: انعقاد ۱۸ قرارداد طرح پژوهشی برون‌دانشگاهی در دانشگاه آزاد شیراز