کد خبر: 4714تاریخ انتشار : ۱۴:۲۱:۴۶ - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

اندیشه سبز، سرزمینی سبز

اندیشه سبز، سرزمینی سبز

طبیعت دوستان شیرازی، پارک کوهستانی شهرک گلستان شیراز را نهال کاری کردند.


طبیعت دوستان شیرازی، پارک کوهستانی شهرک گلستان شیراز را نهال کاری کردند.