کد خبر: 14226تاریخ انتشار : ۱۰:۵۲:۴۳ - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

انجام ماهیانه ۷۰ جراحی قلب در بیمارستان نمازی شیراز

انجام ماهیانه ۷۰ جراحی قلب در بیمارستان نمازی شیراز

انجام ماهیانه ۷۰ جراحی قلب در بیمارستان نمازی شیراز


انجام ماهیانه ۷۰ جراحی قلب در بیمارستان نمازی شیراز