کد خبر: 12534تاریخ انتشار : ۱۶:۱۷:۵۴ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

انجام دو جراحی نادر برای خروج توده در دو شهر فارس

انجام دو جراحی نادر برای خروج توده در دو شهر فارس

متخصصان بیمارستان‌های فیروزآباد و جهرم با انجام جراحی‌های نادر در این شهرها، جان بیماران در معرض خطر را نجات دادند.

متخصصان بیمارستان‌های فیروزآباد و جهرم با انجام جراحی‌های نادر در این شهرها، جان بیماران در معرض خطر را نجات دادند.