کد خبر: 12659تاریخ انتشار : ۱۷:۲۷:۳۵ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

انتقال یونیت سیار دندانپزشکی به مناطق حاشیه شهر شیراز

انتقال یونیت سیار دندانپزشکی به مناطق حاشیه شهر شیراز

انتقال یونیت سیار دندانپزشکی به مناطق حاشیه شهر شیراز


انتقال یونیت سیار دندانپزشکی به مناطق حاشیه شهر شیراز