کد خبر: 4840تاریخ انتشار : ۱۶:۴۵:۴۸ - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

انتقاده از سکوت در برابر تخریب آثار تاریخی شیراز

انتقاده از سکوت در برابر تخریب آثار تاریخی شیراز

انتقاده از سکوت در برابر تخریب آثار تاریخی شیراز


انتقاده از سکوت در برابر تخریب آثار تاریخی شیراز