کد خبر: 11660تاریخ انتشار : ۸:۵۰:۱۵ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

انتشار فراخوان جشنواره ملی دریا ، مسیر پیشرفت

انتشار فراخوان جشنواره ملی دریا ، مسیر پیشرفت

فراخوان چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت منتشر شد.


فراخوان چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت منتشر شد.