کد خبر: 2642تاریخ انتشار : ۱۹:۱۰:۳۳ - شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

انتخاب واحد صنعتی شیراز به عنوان صادرکننده برتر صنایع کوچک کشور

انتخاب واحد صنعتی شیراز به عنوان صادرکننده برتر صنایع کوچک کشور

واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز به عنوان صادرکننده برتر صنایع کوچک کشور انتخاب شد.


واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز به عنوان صادرکننده برتر صنایع کوچک کشور انتخاب شد.