کد خبر: 11817تاریخ انتشار : ۱۰:۱۸:۲۶ - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

امسال در فارس ۵۶ پیوند کلیه انجام شده است

امسال در فارس ۵۶ پیوند کلیه انجام شده است

امسال در فارس ۵۶ پیوند کلیه انجام شده است


امسال در فارس ۵۶ پیوند کلیه انجام شده است