کد خبر: 13466تاریخ انتشار : ۱۰:۱۸:۵۸ - دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷

امام(ره) از رهپویان واقعی حضرت علی(ع) بود/ اعتماد به جمهوریت مردم

امام(ره) از رهپویان واقعی حضرت علی(ع) بود/ اعتماد به جمهوریت مردم

امام(ره) از رهپویان واقعی حضرت علی(ع) بود/ اعتماد به جمهوریت مردم


امام(ره) از رهپویان واقعی حضرت علی(ع) بود/ اعتماد به جمهوریت مردم