کد خبر: 5171تاریخ انتشار : ۱۱:۳۹:۲۲ - پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶

اقتصادی کردن شهرداری ها باید اولویت باشد

اقتصادی کردن شهرداری ها باید اولویت باشد

اقتصادی کردن شهرداری ها باید اولویت باشد


اقتصادی کردن شهرداری ها باید اولویت باشد