کد خبر: 5828تاریخ انتشار : ۲۲:۳۹:۰۳ - چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

اقامت بیش از ۱۷۵ هزار نفرشب در مراکز اسکان فرهنگیان فارس

اقامت بیش از ۱۷۵ هزار نفرشب در مراکز اسکان فرهنگیان فارس

دبیر ستاد اسکان آموزش و پرورش فارس گفت: از زمان آغاز اسکان تا صبح امروز ۱۷۵ هزار و ۷۹۲ نفر شب در مراکز فرهنگیان اسکان یافتند.


دبیر ستاد اسکان آموزش و پرورش فارس گفت: از زمان آغاز اسکان تا صبح امروز ۱۷۵ هزار و ۷۹۲ نفر شب در مراکز فرهنگیان اسکان یافتند.