کد خبر: 5708تاریخ انتشار : ۱۲:۴۹:۴۳ - پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

افزون بر ۲۳۱ هزار نفر از اماکن تاریخی فارس بازدید کردند

افزون بر ۲۳۱ هزار نفر از اماکن تاریخی فارس بازدید کردند

افزون بر ۲۳۱ هزار نفر از اماکن تاریخی فارس بازدید کردند


افزون بر ۲۳۱ هزار نفر از اماکن تاریخی فارس بازدید کردند