کد خبر: 6211تاریخ انتشار : ۱۱:۰۳:۰۴ - چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷

افزون بر یک میلیون نفر از اماکن تاریخی فارس بازدید کردند

افزون بر یک میلیون نفر از اماکن تاریخی فارس بازدید کردند

افزون بر یک میلیون نفر از اماکن تاریخی فارس بازدید کردند


افزون بر یک میلیون نفر از اماکن تاریخی فارس بازدید کردند