کد خبر: 14616تاریخ انتشار : ۱۵:۳۳:۰۹ - شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷

افزایش ۱۸۰ درصدی فوت ناشی از مصرف قرص برنج در فارس

افزایش ۱۸۰ درصدی فوت ناشی از مصرف قرص برنج در فارس

افزایش ۱۸۰ درصدی فوت ناشی از مصرف قرص برنج در فارس


افزایش ۱۸۰ درصدی فوت ناشی از مصرف قرص برنج در فارس