کد خبر: 11824تاریخ انتشار : ۱۱:۰۸:۳۰ - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

افزایش ۲ برابری نرخ داروهای پیوند کلیه/ ۱۳۰ هزار کارت اهدای عضو

افزایش ۲ برابری نرخ داروهای پیوند کلیه/ ۱۳۰ هزار کارت اهدای عضو

افزایش ۲ برابری نرخ داروهای پیوند کلیه/ ۱۳۰ هزار کارت اهدای عضو


افزایش ۲ برابری نرخ داروهای پیوند کلیه/ ۱۳۰ هزار کارت اهدای عضو