کد خبر: 221تاریخ انتشار : ۰:۴۱:۳۲ - پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶

افزایش ۲۰ درصدی دعاوی مربوط به آب در فارس