کد خبر: 14059تاریخ انتشار : ۹:۵۲:۱۱ - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

افزایش سفرمردم فارس با قطار/ازقطاراتوبوس اصفهان استقبال نشد

افزایش سفرمردم فارس با قطار/ازقطاراتوبوس اصفهان استقبال نشد

افزایش سفرمردم فارس با قطار/ازقطاراتوبوس اصفهان استقبال نشد


افزایش سفرمردم فارس با قطار/ازقطاراتوبوس اصفهان استقبال نشد