کد خبر: 13145تاریخ انتشار : ۷:۵۸:۲۶ - جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

افزایش دو برابر و نيم کمک خیران در جشن گلریزان شيراز

افزایش دو برابر و نيم کمک خیران در جشن گلریزان شيراز

۸ میلیارد تومان کمک در جشن گلریزان شیراز از خیران شیرازی جمع آوری شد.


۸ میلیارد تومان کمک در جشن گلریزان شیراز از خیران شیرازی جمع آوری شد.