کد خبر: 6409تاریخ انتشار : ۱۲:۵۷:۲۷ - جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷

افزایش تولید رفع مشکل بیکاری را به همراه دارد/ مراقبت از طبیعت

افزایش تولید رفع مشکل بیکاری را به همراه دارد/ مراقبت از طبیعت

افزایش تولید رفع مشکل بیکاری را به همراه دارد/ مراقبت از طبیعت


افزایش تولید رفع مشکل بیکاری را به همراه دارد/ مراقبت از طبیعت