کد خبر: 11830تاریخ انتشار : ۱۱:۰۸:۳۰ - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

افزایش۲ برابری نرخ داروی پیوندکلیه/دریافت ۱۳۰ هزار کارت اهدای عضو

افزایش۲ برابری نرخ داروی پیوندکلیه/دریافت ۱۳۰ هزار کارت اهدای عضو

افزایش۲ برابری نرخ داروی پیوندکلیه/دریافت ۱۳۰ هزار کارت اهدای عضو


افزایش۲ برابری نرخ داروی پیوندکلیه/دریافت ۱۳۰ هزار کارت اهدای عضو