به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از فارس، معاون بهره برداری شرکت گاز استان فارس بیان کرد: پیش از انقلاب ۴۲۹ کیلومتر گازرسانی در کشور انجام شده بود اما پس از انقلاب ۲۵۵۵۱ کیلومتر گازرسانی صورت گرفته است.
محمد حسین پور افزود: پیش از انقلاب ۵۴۰۴۳ انشعاب در کشور انجام شده بود که این تعداد بعد ازانقلاب به ۷۶۷۵۸۷ عدد انشعاب رسید و تعداد مشترکین از ۵۲۰۰۳ مشترک به ۱۳۸۱۹۹۷ مشترک افزایش یافت.
حسین پور با بیان اینکه قبل از انقلاب تنها یک شهر و یک روستادر کل کشور دارای گاز بود گفت: بعد از انقلاب علاوه بر آن یک شهر ۹۵ شهر کشور دارای گاز شدند و به ۱۷۵۵ روستای دیگر نیز گازرسانی شده است.
وی تصریح کرد: تعداد ایستگاههای گاز در استان فارس قبل از انقلاب سه ایستگاه بود اما امروز ۱۳۱۶ ایستگاه در این استان فعال هستند.
جانشین مدیر عاملشرکتگاز استان فارس بیان داشت: دردهه فجر تا پایان سال جاری ۴۰ پروژهشرکت گاز در ۱ شهر، ۱۵۷ روستا، ۱ شهرک صنعتی و ۱۰۴ صنعت پراکنده استان فارس افتتاح خواهد شد.
وی افزود: این پروژه ها در شهرستان های، اقلید، پاسارگاد، جهرم، خرم بید، داراب، خنج، شیراز، فسا، فیروزاباد، کازرون، لامرد، مرودشت و ممسنی با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد تومان افتتاح می شود.