کد خبر: 5211تاریخ انتشار : ۱۶:۵۲:۳۷ - پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶

افتتاح شانزدهمین ایستگاه خط یک قطارشهری شیراز

افتتاح شانزدهمین ایستگاه خط یک قطارشهری شیراز

شانزدهمین ایستگاه خط یک قطارشهری شیراز با حضور افشانی معاون عمرانی وزیر کشور به بهره برداری رسید.


شانزدهمین ایستگاه خط یک قطارشهری شیراز با حضور افشانی معاون عمرانی وزیر کشور به بهره برداری رسید.