کد خبر: 5654تاریخ انتشار : ۸:۴۳:۵۳ - سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

افتتاح ستاد مرکزی خدمات سفر شیراز

افتتاح ستاد مرکزی خدمات سفر شیراز

افتتاح ستاد مرکزی خدمات سفر شیراز


افتتاح ستاد مرکزی خدمات سفر شیراز