کد خبر: 13002تاریخ انتشار : ۱۵:۴۶:۴۳ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

افتتاح دومین مرکز صدور روادید الکترونیک کشور در فرودگاه شیراز

افتتاح دومین مرکز صدور روادید الکترونیک کشور در فرودگاه شیراز

افتتاح دومین مرکز صدور روادید الکترونیک کشور در فرودگاه شیراز


افتتاح دومین مرکز صدور روادید الکترونیک کشور در فرودگاه شیراز