کد خبر: 4666تاریخ انتشار : ۹:۱۹:۰۳ - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

افتتاح بزرگترین زورخانه جنوب کشور در جهرم

افتتاح بزرگترین زورخانه جنوب کشور در جهرم

بزرگترین زورخانه جنوب کشور درجهرم به بهره برداری رسید.


بزرگترین زورخانه جنوب کشور درجهرم به بهره برداری رسید.