کد خبر: 11450تاریخ انتشار : ۱۸:۳۱:۳۰ - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

اعلام ميزان شهريه هاي مدارس در آينده نزديک

اعلام ميزان شهريه هاي مدارس در آينده نزديک

رئيس سازمان مدارس غير دولتي در شيراز: بر اساس الگوي کارشناسي شده، ميزان شهريه هاي مدارس هفته آينده اعلام مي شود.


رئيس سازمان مدارس غير دولتي در شيراز: بر اساس الگوي کارشناسي شده، ميزان شهريه هاي مدارس هفته آينده اعلام مي شود.