کد خبر: 2679تاریخ انتشار : ۱۰:۵۴:۲۵ - یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

اعطای لوح سیمین صنعت سبز سازمان حفاظت محیط زیست به منطقه فارس

اعطای لوح سیمین صنعت سبز سازمان حفاظت محیط زیست به منطقه فارس

منطقه فارس به عنوان واحد خدماتی سبز انتخاب شد و توانست لوح سیمین را از طرف مدیر کل حفاظت محیط زیست کشور دریافت کند .


منطقه فارس به عنوان واحد خدماتی سبز انتخاب شد و توانست لوح سیمین را از طرف مدیر کل حفاظت محیط زیست کشور دریافت کند .