کد خبر: 14406تاریخ انتشار : ۱۷:۳۲:۴۰ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

اعزام ۲۰ گروه استهلال برای رصد هلال ماه شوال در فارس

اعزام ۲۰ گروه استهلال برای رصد هلال ماه شوال در فارس

اعزام ۲۰ گروه استهلال برای رصد هلال ماه شوال در فارس


اعزام ۲۰ گروه استهلال برای رصد هلال ماه شوال در فارس