کد خبر: 11438تاریخ انتشار : ۱۸:۳۱:۳۰ - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای طرح خرید خدمات در آموزش و پرورش

اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای طرح خرید خدمات در آموزش و پرورش

معاون وزير آموزش و پرورش گفت: امسال برای اجرای طرح خرید خدمات آموزش و پرورش کشور ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.


معاون وزير آموزش و پرورش گفت: امسال برای اجرای طرح خرید خدمات آموزش و پرورش کشور ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.