کد خبر: 13837تاریخ انتشار : ۹:۴۳:۰۴ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

اعتبار آزادراه های فارس ۲۶۰۰ میلیارد تومان است

اعتبار آزادراه های فارس ۲۶۰۰ میلیارد تومان است

اعتبار آزادراه های فارس ۲۶۰۰ میلیارد تومان است


اعتبار آزادراه های فارس ۲۶۰۰ میلیارد تومان است