کد خبر: 11537تاریخ انتشار : ۲۰:۱۸:۵۰ - پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلاعیه وزارت کشور درخصوص حوادث کازرون

اطلاعیه وزارت کشور درخصوص حوادث کازرون

اطلاعیه وزارت کشور درخصوص حوادث کازرون


اطلاعیه وزارت کشور درخصوص حوادث کازرون