کد خبر: 14242تاریخ انتشار : ۱۴:۰۱:۳۱ - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

اصلاح نژاد گوسفندان با باروری مصنوعی

اصلاح نژاد گوسفندان با باروری مصنوعی

برای نخستین بار در فارس، باروری مصنوعی گوسفند به روش لاپارسکوپی انجام شد.


برای نخستین بار در فارس، باروری مصنوعی گوسفند به روش لاپارسکوپی انجام شد.