کد خبر: 6187تاریخ انتشار : ۶:۴۸:۰۱ - سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷

اسکان بیش از ۹۲۵ هزار نفر روز در مدارس فارس

اسکان بیش از ۹۲۵ هزار نفر روز در مدارس فارس

از ابتدای فعالیت ستاد‌های اسکان نوروزی تا کنون، بیش از ۹۲۵ هزار نفر روز در مدارس و مراکز اقامتی وابسته به آموزش و پرورش فارس اسکان یافتند.


از ابتدای فعالیت ستاد‌های اسکان نوروزی تا کنون، بیش از ۹۲۵ هزار نفر روز در مدارس و مراکز اقامتی وابسته به آموزش و پرورش فارس اسکان یافتند.