کد خبر: 6062تاریخ انتشار : ۱۴:۰۶:۲۰ - یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

اسکان بیش از ۷۶۰ هزار نفر در مراکز اقامتی آموزش و پرورش فارس

اسکان بیش از ۷۶۰ هزار نفر در مراکز اقامتی آموزش و پرورش فارس

دبیر ستاد اسکان نوروزی آموزش وپرورش فارس از پذیرش بیش از ۷۶۰ هزار نفر روز مسافر، درمدارس واماکن وابسته به آموزش وپرورش استان تا صبح روز ۵ فروردین خبرداد.


دبیر ستاد اسکان نوروزی آموزش وپرورش فارس از پذیرش بیش از ۷۶۰ هزار نفر روز مسافر، درمدارس واماکن وابسته به آموزش وپرورش استان تا صبح روز ۵ فروردین خبرداد.