کد خبر: 5816تاریخ انتشار : ۱۱:۳۰:۵۶ - جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

اسکان بیش از ۴۱۷ هزار نفر روز مهمان نوروزی در مدارس فارس

اسکان بیش از ۴۱۷ هزار نفر روز مهمان نوروزی در مدارس فارس

اسکان بیش از ۴۱۷ هزار نفر روز مهمان نوروزی در مدارس فارس


اسکان بیش از ۴۱۷ هزار نفر روز مهمان نوروزی در مدارس فارس