کد خبر: 5692تاریخ انتشار : ۹:۰۶:۰۷ - پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

اسکان بیش از ۱۷۵هزار نفر روز درمدارس فارس

اسکان بیش از ۱۷۵هزار نفر روز درمدارس فارس

اسکان بیش از ۱۷۵هزار نفر روز درمدارس فارس


اسکان بیش از ۱۷۵هزار نفر روز درمدارس فارس