کد خبر: 5914تاریخ انتشار : ۱۳:۰۵:۰۰ - جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

اسکان بیش از ۱۳۹ هزار مسافر نوروزی در مدارس فارس

اسکان بیش از ۱۳۹ هزار مسافر نوروزی در مدارس فارس

بیش از ۱۳۹ هزار مسافر نوروزی در مدارس فارس اسکان داده شدند.


بیش از ۱۳۹ هزار مسافر نوروزی در مدارس فارس اسکان داده شدند.